Ο Εθελοντισμός είναι μία ανιδιοτελής έμπρακτη εκδήλωση αγάπης προς τον δοκιμαζόμενο άνθρωπο. Η διάθεση αυτή της προσφοράς στηρίζει και βοηθά αυτούς που έχουν ανάγκη.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ¨ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ¨

ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ονοματεπώνυμο: …………………………..……………………………………………………
Όνομα πατρός: ………………………………..… Όνομα μητρός: …………………………….
Φύλο: Α □ Θ □ Ημερομηνία Γέννησης: .…./………/…………..….
Αρ. Ταυτότητας ή Διαβατηρίου: ………………………………………………………………..
Υπηκοότητα: ……………………………………………………………………..…………….
Διεύθυνση κατοικίας: Οδός ………………………………………….. αριθμός……………..
Πόλη …………………..…… Ταχ. Κωδ. ……….…… Τηλέφωνο ……………………………
Κινητό: …………………………….. Ε-mail: …………………………………………………
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ανύπαντρος □ Παντρεμένος □ Παιδιά: Ναι □ Όχι □
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
Επαγγελματική κατάσταση: Εργαζόμενος □ Άνεργος □ Συνταξιούχος □
Φορέας: Δημόσιος □ Ιδιωτικός □
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ


Ώρες Απασχόλησης

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο

Κυριακή

08:00-09:00

             

09:00-10:00

             

10:00-11:00

             

11:00-12:00

             

12:00-13:00

             

13:00-14:00

             

14:00-15:00

             

15:00-16:00

             

16:00-17:00

             

17:00-18:00

             

18:00-19:00

             

19:00-20:00

             

20:00-21:00

             

21:00-22:00

             

22:00-23:00

             

23:00-24:00

             

24:00-07:00

             


ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Παρακαλούμε σημειώστε τις εθελοντικές υπηρεσίες που σας ενδιαφέρουν:
1.  Συνοδεία οικότροφων: Ο εθελοντής συνοδεύει με την καθοδήγηση των υπευθύνων του οικοτροφείου κάποιους οικότροφούς μας σε περίπατο ή βόλτα.
2.  Κοινωνική μέριμνα: Ο εθελοντής βοηθάει στη συλλογή και διάθεση ρουχισμού, παιχνιδιών , τροφίμων κ.λ.π.
3.  Ψυχαγωγία: Ο εθελοντής διαθέτει τις πιθανές καλλιτεχνικές δεξιότητές του (π.χ., κλόουν, μουσικός, κουκλοθέατρο, θέατρο, κ.λ.π.).
4.  Εορταστικές εκδηλώσεις: Ο εθελοντής συνεργάζεται με τις υπηρεσίες του οικοτροφείου κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων , εορταστικών περιόδων (π.χ., μοίρασμα δώρων στα παιδιά, λένε τα κάλαντα, παίζουν μουσική, στολίζουν και ξεστολίζουν τα χριστουγεννιάτικα δέντρα, κ.λ.π.).
5.  Βοηθητικές εργασίες: Ο εθελοντής βοηθάει το βοηθητικό προσωπικό στις διάφορες εργασίες του οικοτροφείου (π.χ., τακτοποίηση ιματισμού & υλικών, σιδέρωμα κ.λ.π.).
6.  Βοηθητικές εργασίες στον κήπο: Ο εθελοντής βοηθάει τον κηπουρό του οικοτροφείου και συμμετέχει στις κηπουρικές εργασίες υπό την επίβλεψή τους.
7.  Τήρηση τάξης: Ο εθελοντής βοηθάει στην τήρηση τάξης και καθαριότητας των εξωτερικών χώρων του οικοτροφείου.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητάς σας στο «Οικοτροφείο Άγιος Νικόλαος» πιθανόν να έχετε πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα και εμπιστευτικές πληροφορίες που δεν μπορείτε να τις αποκαλύπτετε σε πρόσωπα εκτός οικοτροφείου. Η εχεμύθεια είναι υποχρέωση του Εθελοντή.
Η υποχρέωση της εχεμύθειάς σας τηρείται επ’ αόριστον. Η μη τήρησή της μπορεί να οδηγήσει σε λήξη της εθελοντικής σας απασχόλησης στο οικοτροφείο μας.
ΑΠΟΔΟΧΗ
Με την υποβολή αυτής της αίτησης, βεβαιώνω ότι τα στοιχεία που εκτίθενται σε αυτή την αίτηση, αλλά και όσα αναφέρω κατά τη διάρκεια της συνέντευξης μου είναι αληθινά και πλήρη. Καταλαβαίνω ότι αν γίνω αποδεκτός στο πρόγραμμα εθελοντισμού του «Οικοτροφείου Άγιος Νικόλαος» οποιεσδήποτε ψεύτικες δηλώσεις, ή παραλείψεις, ή άλλες διαστρεβλώσεις, που γίνονται από εμένα προσωπικά σε αυτή την αίτηση, μπορούν να οδηγήσουν στην άμεση αποδέσμευσή μου από το πρόγραμμα και σε κυρώσεις.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον κ Αντώνη Ζαλώνη ( Διοικητικά Υπεύθυνος του Οικοτροφείου) στo τηλέφωνo: 2106641846.
Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.

Υπογραφή:………..……………………………………………………………………
Ημερομηνία:…………………………………………………………………………...

Σας ευχαριστούμε για τη συμπλήρωση της αίτησης και την πρόθεσή σας να προσφέρετε εθελοντικά τις υπηρεσίες σας στο οικοτροφείο μας.

Κατεβάστε την αίτηση σε μορφή Microsoft Word
Το δικό μας πρόβλημα και η δική σας αγάπη γίνονται αφορμή για να βγάλουμε προς τα έξω την τρυφερή και γεμάτη ανθρωπιά πλευρά της ψυχής μας…autistika.gr

Οι λο­γα­ρια­σμοί των τρα­πε­ζών που μπο­ρεί­τε να μας ε­νι­σχύ­σε­τε είναι οι κάτωθι:

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ:
Αρ.Λογαριασμού: 158 00 2002 00 5840
Ι­ΒΑ­Ν: GR97 0140 1580 1580 0200 2005 840

Ε­ΘΝΙ­ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:
Αρ.Λογαριασμού: 09948009072
IBAN: GR61 0110 0990 0000 0994 8009 072
(για κα­τα­θέ­σεις α­πό το ε­ξω­τε­ρι­κό) BIC ETHNGRAA

ΤΡΑ­ΠΕ­ΖΑ ΠΕΙ­ΡΑΙΩ­Σ:
Αρ.Λογαριασμού: 6274040035219
IBAN:GR43 0171 2740 0062 7404 0035 219

EUROBANK ΤΡΑΠΕΖΑ
Αρ.Λογαριασμού:0026.0281.76.0201403074
IBAN:GR8902602810000760201403074

Πολλές φορές η βοήθειά μας μοιάζει σαν μια σταγόνα στον ωκεανό, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι και ο ωκεανός αποτελείται απο σταγόνες…autistika.gr

Πα­ρα­κα­λού­με σε πε­ρί­πτω­ση δω­ρεάς, ε­πι­κοι­νω­νή­στε μα­ζί μας στο τη­λέ­φω­νο του Συλ­λό­γου: 210 6645981 προ­κει­μέ­νου να σας α­πο­στα­λεί η α­πό­δει­ξη.