Αρθρογραφία


plazz Yabanaki

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά την οργανωμένη plazz Yabanaki που διέθεσαν δωρεάν την παραλία στα παιδιά του Οικοτροφείου μας καθώς και τους συνοδούς μας χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Στους καιρούς αυτούς, που οι κοινωνικοί φορείς δέχονται τεράστιο πλήγμα , είναι ενθαρρυντικό να γνωρίζουμε, ότι υπάρχουν πλαίσια, που στηρίζουν με τον τρόπο που μπορούν τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε και τα άτομα του προσωπικού που ήταν πάντα ευγενικά αλλά και προστατευτικά απέναντι στα παιδιά μας.

ΔΩΡΕΕΣ...Το δικό μας πρόβλημα και η δική σας αγάπη γίνονται αφορμή για να βγάλουμε προς τα έξω την τρυφερή και γεμάτη ανθρωπιά πλευρά της ψυχής μας…autistika.gr

Οι λο­γα­ρια­σμοί των τρα­πε­ζών που μπο­ρεί­τε να μας ε­νι­σχύ­σε­τε είναι οι κάτωθι:

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ:
Αρ.Λογαριασμού: 158 00 2002 00 5840
Ι­ΒΑ­Ν: GR97 0140 1580 1580 0200 2005 840

Ε­ΘΝΙ­ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:
Αρ.Λογαριασμού: 09948009072
IBAN: GR61 0110 0990 0000 0994 8009 072
(για κα­τα­θέ­σεις α­πό το ε­ξω­τε­ρι­κό) BIC ETHNGRAA

ΤΡΑ­ΠΕ­ΖΑ ΠΕΙ­ΡΑΙΩ­Σ:
Αρ.Λογαριασμού: 6274040035219
IBAN:GR43 0171 2740 0062 7404 0035 219

EUROBANK ΤΡΑΠΕΖΑ
Αρ.Λογαριασμού:0026.0281.76.0201403074
IBAN:GR8902602810000760201403074

Πολλές φορές η βοήθειά μας μοιάζει σαν μια σταγόνα στον ωκεανό, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι και ο ωκεανός αποτελείται απο σταγόνες…autistika.gr

Πα­ρα­κα­λού­με σε πε­ρί­πτω­ση δω­ρεάς, ε­πι­κοι­νω­νή­στε μα­ζί μας στο τη­λέ­φω­νο του Συλ­λό­γου: 210 6645981 προ­κει­μέ­νου να σας α­πο­στα­λεί η α­πό­δει­ξη.