Αρθρογραφία


Πάσχα 2018

Με βαθιά ευγνωμοσύνη για τη στήριξή σας στο φιλανθρωπικό μας έργο, σας ευχόμαστε το μήνυμα της Ανάστασης του Κυρίου μας, να πλημμυρίζει τις ψυχές μας.
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ.

Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων & Φίλων Αυτιστικών Ατόμων

Ανθηρού & Ιτιάς • Παιανία Αττικής • Τ.Κ.: 190 02
Τηλ. - Fax: 210 6645981 • 210 6641846
www.autistika.gr • e-mail: aytistika@gmail.com

Δώστε ελπίδα με τη βοήθειά σας

Λογαριασμοί Τραπεζών που μπορείτε να μας ενισχύσετε:

ΕΘΝΙΚΗ Τράπεζα: αριθ. λογ. 099/480090-72 • ΙΒΑΝ: GR 61 0110 0990 0000 0994 8009 072
ALPHA Τράπεζα: αριθ. λογ. 158-00-2002-005840 • IBAN: GR 97 0140 1580 1580 0200 2005 840
ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τράπεζα: αριθ. λογ. 6274-040035-219 • IBAN: GR 43 0171 2740 0062 7404 0035 219

Παρακαλούμε πολύ, εάν επιθυμείτε, γνωστοποιήστε μας το e-mail σας για να σας ενημερώσουμε για την προσπάθειά μας.
Η φωτογραφία του εξωφύλλου είναι από μερικά παιδιά του Οικοτροφείου μας.
ΔΩΡΕΕΣ...Το δικό μας πρόβλημα και η δική σας αγάπη γίνονται αφορμή για να βγάλουμε προς τα έξω την τρυφερή και γεμάτη ανθρωπιά πλευρά της ψυχής μας…autistika.gr

Οι λο­γα­ρια­σμοί των τρα­πε­ζών που μπο­ρεί­τε να μας ε­νι­σχύ­σε­τε είναι οι κάτωθι:

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ:
Αρ.Λογαριασμού: 158 00 2002 00 5840
Ι­ΒΑ­Ν: GR97 0140 1580 1580 0200 2005 840

Ε­ΘΝΙ­ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:
Αρ.Λογαριασμού: 09948009072
IBAN: GR61 0110 0990 0000 0994 8009 072
(για κα­τα­θέ­σεις α­πό το ε­ξω­τε­ρι­κό) BIC ETHNGRAA

ΤΡΑ­ΠΕ­ΖΑ ΠΕΙ­ΡΑΙΩ­Σ:
Αρ.Λογαριασμού: 6274040035219
IBAN:GR43 0171 2740 0062 7404 0035 219

EUROBANK ΤΡΑΠΕΖΑ
Αρ.Λογαριασμού:0026.0281.76.0201403074
IBAN:GR8902602810000760201403074

Πολλές φορές η βοήθειά μας μοιάζει σαν μια σταγόνα στον ωκεανό, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι και ο ωκεανός αποτελείται απο σταγόνες…autistika.gr

Πα­ρα­κα­λού­με σε πε­ρί­πτω­ση δω­ρεάς, ε­πι­κοι­νω­νή­στε μα­ζί μας στο τη­λέ­φω­νο του Συλ­λό­γου: 210 6645981 προ­κει­μέ­νου να σας α­πο­στα­λεί η α­πό­δει­ξη.