Εδώ μπορείτε να κάνετε την αίτηση για τη λίστα αναμονής υποψηφίων οικοτρόφων. Συμπληρώστε την κατωτέρω φόρμα και πατήστε στο κουμπί Αποστολή. Θα την εξετάσουμε το συντομότερο δυνατόν και θα σας απαντήσουμε.
Σημ.: Όλα τα πεδία της φόρμας είναι υποχρεωτικά. Αν δεν υπάρχει Δικαστικός Συμπαραστάτης συμπληρώστε: "ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ" ή "ΚΑΝΕΝΑΣ". Αν δεν υπάρχει τηλέφωνο δικαστικού συμπαραστάτη, συμπληρώστε κάποιο άλλο τηλέφωνο ή "0".
Σημείωση: Όταν συμπληρωθούν σωστά τα πεδία θα εμφανιστεί το κουμπί "Αποστολή".
Πριν γίνει η αποστολή πρέπει να γίνει επιβεβαίωση. Τσεκάρετε το κουτί: Δεν είμαι ρομπότ και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί της αποστολής.
Το δικό μας πρόβλημα και η δική σας αγάπη γίνονται αφορμή για να βγάλουμε προς τα έξω την τρυφερή και γεμάτη ανθρωπιά πλευρά της ψυχής μας…autistika.gr

Οι λο­γα­ρια­σμοί των τρα­πε­ζών που μπο­ρεί­τε να μας ε­νι­σχύ­σε­τε είναι οι κάτωθι:

ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ:
Αρ.Λογαριασμού: 158 00 2002 00 5840
Ι­ΒΑ­Ν: GR97 0140 1580 1580 0200 2005 840

Ε­ΘΝΙ­ΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:
Αρ.Λογαριασμού: 09948009072
IBAN: GR61 0110 0990 0000 0994 8009 072
(για κα­τα­θέ­σεις α­πό το ε­ξω­τε­ρι­κό) BIC ETHNGRAA

ΤΡΑ­ΠΕ­ΖΑ ΠΕΙ­ΡΑΙΩ­Σ:
Αρ.Λογαριασμού: 6274040035219
IBAN:GR43 0171 2740 0062 7404 0035 219

Πολλές φορές η βοήθειά μας μοιάζει σαν μια σταγόνα στον ωκεανό, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι και ο ωκεανός αποτελείται απο σταγόνες…autistika.gr

Πα­ρα­κα­λού­με σε πε­ρί­πτω­ση δω­ρεάς, ε­πι­κοι­νω­νή­στε μα­ζί μας στο τη­λέ­φω­νο του Συλ­λό­γου: 210 6645981 προ­κει­μέ­νου να σας α­πο­στα­λεί η α­πό­δει­ξη.
Πρόγνωση καιρού από το weather.gr